Tuesday, October 23, 2012

basag katahimikan

Panahon na para magbawas ng mga kalituhan sa kasalukuyan. Marami nang extra baggage na hindi naman na dapat binibitbit. Tingin sa malayo pero mag-ingat sa mga papalapit, baka mahagip.

Mata sa langit, paa sa lupa.

No comments:

Post a Comment