Thursday, November 5, 2015

Doon sa malayo
Umaabot ang bulong ng mga alon
Gaano man kaliit at kahina
Darating at babangga sa kabilang dulo ng kongkretong dalampasigan
Makinang sa liwanag ng araw
Tahimik sa paghiwa ng de-makinang mga bangka
Aalis at babalik sa pantalan lulan ang pangangailangan at pagtupad sa pangako ng isa na namang araw
Salamat, umaga.

No comments:

Post a Comment